Årsstämma

Tyvärr har SBC tekniska problem och klarar inte att leverera vår årsredovisningen i tid till vårt utsatta stämmodatum. Styrelsen har därför beslutat att stämman får hållas genom poströstning även i år. Mer information om detta kommer!
Om ni önskar få en utskriven version av årsredovisningen så ta kontakt med styrelsen antingen via mejl eller genom en lapp i styrelsebrevlådan, så ordnar vi en utskrift.