OVK

Under perioden 16-20 maj kommer OVK-service att utföra en obligatorisk ventilationskontroll i vår fastighet. OVK utförs i alla lägenheter. Vet ni med er att ni kommer att vara bortresta en del av, eller hela, denna period vänligen ta kontakt med styrelsen så snart som möjligt, så att vi kan göra en plan för hur alla lägenheter ska kunna besökas.