Vi har en hjärtstartare på plats i trappa 7 och vill därför även erbjuda HLR utbildning till er som önskar. Ni som är intresserade av en HLR-utbildning skickar en intresseanmälan till brfofelia@gmail.com alt lägger en lapp i föreningsbrevlådan Blåsebergav 7, senast den 31 mars så ser vi vad vi kan ordna.

Under perioden 16-20 maj kommer OVK-service att utföra en obligatorisk ventilationskontroll i vår fastighet. OVK utförs i alla lägenheter. Vet ni med er att ni kommer att vara bortresta en del av, eller hela, denna period vänligen ta kontakt med styrelsen så snart som möjligt, så att vi kan göra en plan för hur alla lägenheter ska kunna besökas.

Tyvärr har SBC tekniska problem och klarar inte att leverera vår årsredovisningen i tid till vårt utsatta stämmodatum. Styrelsen har därför beslutat att stämman får hållas genom poströstning även i år. Mer information om detta kommer!
Om ni önskar få en utskriven version av årsredovisningen så ta kontakt med styrelsen antingen via mejl eller genom en lapp i styrelsebrevlådan, så ordnar vi en utskrift.