HLR

Vi har en hjärtstartare på plats i trappa 7 och vill därför även erbjuda HLR utbildning till er som önskar. Ni som är intresserade av en HLR-utbildning skickar en intresseanmälan till brfofelia@gmail.com alt lägger en lapp i föreningsbrevlådan Blåsebergav 7, senast den 31 mars så ser vi vad vi kan ordna.