Styrelsen

Ordförande:
Anders Prahl

Ledamöter:
Bo Ohlsson 
Ekonomi/garage

Ulrika Winblad        
Sekreterare
                    
Bengt Persson          
Fastigheten, teknik
Suppleanter:
Leif Rosberg
Annie Friberg

Valberedningen:
Rolf Andersson
Lars Lindberg        

Sammankallande:
Rolf Andersson

Kontakta oss!


Hagtorn fastighetsservice

https://hagtornservice.se/felanmalan/ 
 040-618 84 64 (Vardagar kl. 07-16)
Jourtjänst 040-93 12 70 (Efter kl. 16 och helger) Kontakta gärna styrelsen innan du ringer på jourtid. 

SBC ekonomisk förvaltning

I SBC portalen får du bland annat information om dina avgiftsavier och kan anmäla autogiro. Ladda ner appen SBC - Vår Brf för att enkelt kunna sköta dina betalningar.
Läs mer på www.sbc.se