Mäklarinformation

Samlad information om Brf Ofelia på Limhamn

Bostadsrättsföreningen Ofelia på Limhamn är en äkta förening som bildades 2014. Föreningen förvärvade fastigheten Fåran 1 som var färdigbyggd år 2016. På fastigheten finns två flerbostadshus med 65 lägenheter och 1 lokal (garage), samtliga innehas med bostadsrätt. Lägenheterna är fördelade på 2 st 1 rok, 29 st 2 rok samt 34 st 3 rok. Föreningen tomt är friköpt. 
Den ekonomiska förvaltningen sköts av SBC och den tekniska förvaltningen sköts av Hagtorn fastighetsservice.

Föreningen är medlem i samfällighetsföreningen Trollsländan. Föreningens andel är 50 procent. Samfälligheten förvaltar garagegenomfart. 
Utfört underhåll/förbättringar:

2024 - IMD el
2023 - utökning med 2 laddplatser i garaget.
2022 - Installationen av laddplatser i garaget.
2022 - OVK och rensning av ventilationskanalerna i lägenheter.
2020 - Nytt passersystem.
2019 - OVK besiktning. 
Kommande/Pågående renoveringar:

Spolning av avloppsrör i delar av fastigheten.
Avgiftsförändringar: Avgiften höjs årligen, med varierad procentsats utifrån budget, för att upprätthålla likhetsprincipen. 2024-01-01 höjdes avgiften med 5%. Ingen mer avgiftshöjning är planerad under 2024. 

Pantsättningsavgift: 1% av prisbasbelopp/pant, betalas av bostadsrättsinnehavaren. 
Överlåtelseavgift: 2,5% av prisbasbelopp, betalas av köparen

 Föreningen vill alltid ha en representant från styrelsen med vid överlåtelsen i lägenheten. Tid bokas via brfofelia@gmail.com 
Delat ägande/juridisk person: Föreningen accepterar delat ägande dvs. att föräldrar köper en lägenhet och låter sitt barn bo i den. Detta gäller under förutsättning att alla som är med på köpekontraktet är medlemmar och ägare om minst 10%. Juridiska personer accepteras ej som medlemmar.
 
Föreningen har kabel-TV via Tele2. Internet: Föreningen har bredband (fiber) med hastighet 100/100 Mbit/s via Tele2. Ett obligatoriskt tillägg om 198kr/mån tillkommer på avin för kabel-TV och bredband. Avgiften för detta höjdes 2024-01-01 med 2%.
 
Tvättstuga: Varje lägenhet har sin egen tvättmaskin och torktumlare.
 
Balkongerna är upplåtna med bostadsrätt.
Parkering: Föreningen har 51 garageplatser, varav 6 laddplatser, under föreningens hus. Hyran för dessa är 750kr/mån respektive 1000kr/mån exkl elförbrukning för laddplatser. Dessutom finns 11 platser utomhus med en hyra på 500kr/mån. Det finns för närvarande tre gästplatser utomhus. Separat kö till parkeringsplatserna tillämpas. I dagsläget är det kö till platserna i garaget, däremot finns uteplats att hyra. I garaget finns även en kompressor för däckpumpning. Vi har en lådcykelparkering med 4 platser. Hyran för en lådcykelplats är 50kr/mån. Separat kö tillämpas. I övrigt så får lådcyklar endast parkeras i cykelställen utomhus.

 Gemensamhetsutrymmen: I föreningen finns en gemensam innergård med utemöbler och grill för medlemmar att nyttja. Till varje lägenhet hör ett källarförråd.

 Övrigt: I föreningens fastighetsförsäkring via If ingår bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar. Hjärtstartare finns placerad i trapphuset på Blåsebergavägen 7.

På stämman i maj 2023 beslutades att införa gemensam el med individuell mätning. Fr o m februari 2024 har vi IMD för elen.

In- och utträdesansökan skickas in via SBC-portalen.

 Gå gärna in på föreningens hemsida för stadgar och övrig information: http://brfofelia.se/